() / View ( 130 )

Iddaram

StarringSanjeev Kumar, Sai Krupa, Sai Kumar, Sampath Raj, Ranganath, Surya, Jeeva Gane, Prashanthi, Basha
Directed bySudhakar Vinukonda
GenreRomance | Thriller | Suspense
LanguageTelugu